ŽITNI KUKULJIČAR

Žitni kukuljičar (Rhyzopertha dominica)

Opis štetnika: tijelo odraslog oblika je cilindrično, dužine 2-3 mm, crvene do smeđe boje. Vratni štiti potpuno prekriva glavu okrenutu prema dolje. Pokrilje je hrapavo i točkasto udubljeno. Ticala su karakteristične građe; 3 zadnja segmenta tvore kijaču. Ličinke žućkaste, povijene, živi unutar zrna.

Simptomi: prema štetama koje nastaju prilikom ishrane pripada primarnim štetnicima uskladištenih proizvoda. Oštećuje zdrava, cjelovita zrna žitarica, sušeno korjenasto bilje, suho voće, drvo. Kozmopolitski je štetnik.

Suzbijanje: higijenske mjere (čišćenje skladišnog objekta i robe od primjesa), fizikalne i mehaničke mjere (primjena niske i visoke temperature, hermetičko čuvanje proizvoda, primjena modificirane atmosfere, inertna prašiva – dijatomejska zemlja, biološke mjere (primjena predatora i parazita – bakterija, gljivica, drugih insekata), kemijske mjere (primjena insekticida koji imaju dozvolu za tretiranje uskladištenih proizvoda i fumigacija (s fosfinom kao aktivnom tvari).

Prognoza: mjerenje vlage uskladištenog proizvoda (povišenje vlage može ukazivati na prisutnost štetnika), prisutnost specifičnog mirisa po medu unutar uskladištenog prostora i zrnate robe, uzorkovanje zrnate robe (1 kg zrnate robe uzetih sa više mjesta rinfuzno uskladištene robe, robe iz vreća, ili robe u protoku), pregled postavljenih mamaca i klopki na površini i u slojevima uskladištene robe), pregled na prisutnost odraslog stadija žitnog kukuljičara.

Signalizacija: poduzimanje mjera suzbijanja nakon determinacije žitnog kukuljičara u uzorcima uskladištene robe, uvažavajući redoslijed izbora metoda prema zakonitostima IPM.

 
 
AKTIVNE TVARI
 
  Štetnici - Sve