MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA NA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na području Republike Hrvatske provodi se projekt Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja kojem je dodijeljena potpora Ministarstva poljoprivrede uz odobrenje Europske komisije sukladno Poglavlju 1. i članku 31. Uredbe komisije (EU) br. 702/2014 za razdoblje od 2018. do 2020. godine.

Ciljevi projekta kojem je dodijeljena potpora su sljedeći:

 • Temeljni cilj  
 • uspostava sustavnog monitoringa pojave rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja na nacionalnoj razini za razdoblje od 2018. do 2020. Godine,
 • Specifični ciljevi
 • pregled dosadašnjih sporadičnih istraživanja pojave rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj,
 • anketiranje poljoprivrednih proizvođača vezano uz pad učinkovitosti sredstava za zaštitu bilja,
 • uzorkovanje i testiranje osjetljivosti najvažnijih ekonomskih štetnika na različite grupe insekticida (organofosforne insekticide, piretroide i neonikotinoide) kod kojih postoji visok rizik od pojave rezistentnosti i koji se u konvencionalnoj i integriranoj poljoprivrednoj proizvodnji redovito suzbijaju kemijski, primjenom insekticida,
 • uzorkovanje i testiranje osjetljivosti najvažnijih uzročnika biljnih bolesti na različite grupe fungicida kod kojih postoji visok rizik od pojave rezistentnosti i koji se u konvencionalnoj i integriranoj poljoprivrednoj proizvodnji redovito suzbijaju kemijski, primjenom fungicida,
 • uzorkovanje i testiranje osjetljivosti najvažnijih korovnih biljaka na različite grupe herbicida kod kojih postoji visok rizik od pojave rezistentnosti i koji se u konvencionalnoj i integriranoj poljoprivrednoj proizvodnji redovito suzbijaju kemijski, primjenom herbicida,
 • kreiranje baze podataka o pojavi i stupnju rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja (prikaz podataka u GIS-u),
 • kreiranje antirezistentnih strategija suzbijanja štetnih organizama na nacionalnoj osnovi za najugroženije poljoprivredne kulture (npr. uljanu repicu) - nužnost organiziranog ponašanja prilikom odluke o izboru pripravaka za suzbijanje štetnika,
 • edukacija proizvođača – uspjeh Programa ovisi o socioekonomskim i infrastrukturnim čimbenicima; obrazovanje i pristup informacijama presudni su u provedbi integrirane zaštite bilja koja sprečava i usporava razvoj rezistentnosti i
 • izrada i tiskanje popularno-stručnih letaka i brošura (za područje fitopatologije, herbologije i zoologije) s naglašenim rezultatima istraživanja – informacije moraju biti široko dostupne i razumljive proizvođačima.
 •  

Datum objavljivanja privih rezultata koji se očekuju od projekta kojem je dodijeljena potpora je prosinac 2018. godine.

Rezultati će biti objavljeni na mrežnim stranicama projekta koje će biti uspostavljene nakon formalnog početka projekta i uključivat će sve sadržaje vezane za provedbu projekta kao i rezultate, autorske sadržaje provoditelja projekta, sažetke tiskanih i internetskih tekstova, audio i video materijale, anketu kao sredstvo evaluacije internetske stranice i projekta te forum otvoren za sve korisnike.

Rezultati projekta kojem je dodijeljena potpora besplatno su dostupni svim dionicima poljoprivredne proizvodnje koji djeluju u određenom sektoru ili podsektoru poljoprivrede.