Anketa za proizvođače

ANKETA ZA PROIZVOĐAČE – MOGUĆA POJAVA REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA NA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA

 

Ime i prezime ili OPG/Naselje

 

NAPOMENA!!! Lijepo vas molimo obvezno navedite odgovore iz grupe općenitih pitanja, a iz grupe specifičnih pitanja navedite samo odgovore koji se odnose na područje vaše proizvodnje.

Općenita pitanja

 

1. Koliko imate obradivih površina?


f) koliko

 

2. Koje kulture dominiraju u Vašoj proizvodnji? (rangirajte kulture po zastupljenosti od 1 - najviše zastupljena do 10 - najmanje zastupljena)?

a) kukuruz

 

b) ozime strne žitarice

 

c) jare strne žitarice

 

d) soja

 

e) suncokret

 

f) šećerna repa

 

g) povrće – zaštićeni prostor/proizvodnja na otvorenom

 

h) voćarske kulture (navedite koje)

 

i) vinova loza

 

g) ostalo

 

3. Vaš najčešći plodored – za povrće i ratarske kulture (navedite kulture na primjeru nekoliko njiva).

 
Godina/njiva Njiva 1 Njiva 2 Njiva 3 Njiva 4 Njiva 5
2018.
2017.
2016.
2015.
2014.
2013.
2012.
 

4. Uzgajate li neku od kultura u ponovljenom uzgoju (monokulturi) - za povrće i ratarske kulture ?

a) često (navedite kulturu)

 

b) ponekad (navedite kulturu)

 
 

5. Kojim mjerama suzbijate ŠTETNE ORGANIZME (korove, biljne patogene, štetnike) na Vašim površinama?

 e) biološke mjere


f) ostale mjere

 

6. Jeste li uočili slabiji učinak ili izostanak djelovanja nekog od sredstava za zaštitu bilja na korov, štetnika ili bolest ? Navedite štetni organizam i pripravak!

 

7. Čemu prepisujete izostanak učinka sredstva za zaštitu bilja?

 

8. Poznajte li termin rezistentnost štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja?

   
 

9. Poduzimate li ikakve mjere u cilju smanjenja pojave/odgode rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja?

   
 

10. Ako poduzimate mjere u cilju smanjenja pojave rezistentnosti, navedite koje su to mjere!

 

11. Poznajete li termin mehanizam djelovanja sredstva za zaštitu bilja ?

   
 

12. Rotirate li na Vašim proizvodnim površinama sredstva za zaštitu bilja različitog mehanizma djelovanja?

   
 

13. Primjenjujete li u istoj sezoni sredstva za zaštitu bilja istog mehanizma djelovanja?

       
 

SPECIFIČNA PITANJA ZA PRIMJENU HERBICIDA

 

1. Sijete li ALS tolerantni suncokret

   
 

2. Koje herbicide u zadnjih 5 - 10 godina najčešće koristite u:

a) kukuruzu

b) soji

c) strnim žitaricama

d) trajnim nasadima

 

3. Koji rok primjene herbicida najčešće koristite u:

a) kukuruzu

b) strnim žitaricama

c) soji

 

4. Jeste li uočili slabiji učinak ili izostanak djelovanja herbicida na neke korove ?

a) kukuruz

   

b) strnim žitaricama

   

c) soji

   
 

5. Koje su Vam korovne vrste sumnjive?

 

SPECIFIČNA PITANJA ZA PRIMJENU FUNGICIDA

 

Proizvođači šećerne repe
Mjesto (općina, područje):

 
 

1. Jeste li uočili slabiju učinkovitost fungicida (djelovanje slabije od očekivanog) u zaštiti protiv pjegavosti lista (cerkospore) šećerne repe u proteklim sezonama?

   
 

2. Ako jeste, za koje sredstvo ili za koja sredstva ste uočili slabiju učinkovitost?

 

Proizvođači krumpira ili rajčice
Mjesto (općina, područje):

 
 

3. Jeste li uočili slabiju učinkovitost fungicida (djelovanje slabije od očekivanog) u zaštiti protiv plamenjače (krumpirove plijesni) u proteklim sezonama?

   
 

4. Ako jeste, za koje sredstvo ili za koja sredstva ste uočili slabiju učinkovitost?

 

Proizvođači breskve, nektarine, šljive, trešnje ili marelice
Mjesto (općina, područje):

 
 

5. Jeste li uočili slabiju učinkovitost fungicida (djelovanje slabije od očekivanog) u zaštiti protiv paleži cvata i truleži ploda (monilije) u proteklim sezonama?

   
 

6. Ako jeste, za koje sredstvo ili za koja sredstva ste uočili slabiju učinkovitost?

 

Proizvođači ukrasnog bilja ili povrća u zaštićenim prostorima, proizvođači jagode, vinogradari
Mjesto (općina, područje):

 
 

7. Jeste li uočili slabiju učinkovitost fungicida (djelovanje slabije od očekivanog) u zaštiti protiv sive plijesni (botritisa) u proteklim sezonama?

   
 

8. Ako jeste, za koje sredstvo ili za koja sredstva ste uočili slabiju učinkovitost?

 

Vinogradari
Mjesto (općina, područje):

 
 

9. Jeste li uočili slabiju učinkovitost fungicida (djelovanje slabije od očekivanog) u zaštiti protiv pepelnice u proteklim sezonama?

   
 

10. Ako jeste, za koje sredstvo ili za koja sredstva ste uočili slabiju učinkovitost?

 

SPECIFIČNA PITANJA ZA PRIMJENU INSEKTICIDA

 

1. Jeste li uočili slabiju učinkovitost insekticida (djelovanje slabije od očekivanog) u zaštiti protiv štetnika u proteklim sezonama?

   
 

2. Ako jeste, za koje sredstvo ili za koja sredstva ste uočili slabiju učinkovitost i na kojeg štetnika?

 

Proizvođači uljane repice, šećerne repe, žitarica
Mjesto (općina, područje):

 
 

3. Jeste li uočili slabiju učinkovitost insekticida (djelovanje slabije od očekivanog) u zaštiti protiv repičina sjajnika u proteklim sezonama?

   
 

4. Ako jeste, za koje sredstvo ili za koja sredstva ste uočili slabiju učinkovitost?

 

5. Jeste li uočili slabiju učinkovitost insekticida (djelovanje slabije od očekivanog) u zaštiti protiv repine pipe u proteklim sezonama?

   
 

6. Ako jeste, za koje sredstvo ili za koja sredstva ste uočili slabiju učinkovitost?

 

7. Jeste li uočili slabiju učinkovitost insekticida (djelovanje slabije od očekivanog) u zaštiti protiv žitnog balca (leme) u proteklim sezonama?

   
 

8. Ako jeste, za koje sredstvo ili za koja sredstva ste uočili slabiju učinkovitost?

 

Proizvođači krumpira
Mjesto (općina, područje):

 
 

9. Jeste li uočili slabiju učinkovitost insekticida (djelovanje slabije od očekivanog) u zaštiti protiv krumpirove zlatice u proteklim sezonama?

   
 

10. Ako jeste, za koje sredstvo ili za koja sredstva ste uočili slabiju učinkovitost?

 

Proizvođači ukrasnog bilja ili povrća u zaštićenim prostorima/na otvorenom, voćari…
Mjesto (općina, područje):

 
 

11. Jeste li uočili slabiju učinkovitost insekticida (djelovanje slabije od očekivanog) u zaštiti protiv zelene breskvine uši u proteklim sezonama?

   
 

12. Ako jeste, za koje sredstvo ili za koja sredstva ste uočili slabiju učinkovitost?

 

13. Jeste li uočili slabiju učinkovitost insekticida (djelovanje slabije od očekivanog) u zaštiti protiv crne repine uši u proteklim sezonama?

   
 

14. Ako jeste, za koje sredstvo ili za koja sredstva ste uočili slabiju učinkovitost?

 

15. Jeste li uočili slabiju učinkovitost insekticida (djelovanje slabije od očekivanog) u zaštiti protiv tripsa u proteklim sezonama (s naglaskom na luk i poriluk)?

   
 

16. Ako jeste, za koje sredstvo ili za koja sredstva ste uočili slabiju učinkovitost?

 

17. Jeste li uočili slabiju učinkovitost insekticida (djelovanje slabije od očekivanog) u zaštiti protiv kupusnih buhača u proteklim sezonama?

   
 

18. Ako jeste, za koje sredstvo ili za koja sredstva ste uočili slabiju učinkovitost?

 

19. Jeste li uočili slabiju učinkovitost insekticida (djelovanje slabije od očekivanog) u zaštiti protiv štitastih moljaca (duhanski štitasti moljac i staklenički štitasti moljac) u zaštićenom prostoru u proteklim sezonama?

   
 

20. Ako jeste, za koje sredstvo ili za koja sredstva ste uočili slabiju učinkovitost?

 
 

Anketa se provodi u okviru projekta Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja kojem je dodijeljena potpora Ministarstva poljoprivrede uz odobrenje Europske komisije sukladno Poglavlju 1. i članku 31. Uredbe komisije (EU) br. 702/2014 za razdoblje od 2018. do 2020. godine. Nositelj projekta je Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, a voditeljica projekta je prof. dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak, Zavod za poljoprivrednu zoologiju.

Temeljni je cilj Projekta uspostava sustavnog monitoringa pojave rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja na nacionalnoj razini za razdoblje od 2018. do 2020. godine.