CRVENI ŽITNI BALAC

Crveni žitni balac ili lema (Oulema melanopus)

Opis štetnika: odrasli je oblik leme ili crvenoga žitnoga balca uskog tijela, dužine do 6 mm. Glava i pokrilje su mu tamno plave boje, a noge i nadvratni štit su mu narančastocrvene boje. Ličinke su žute boje, pokrivene sluzi koja od izmeta pocrni. Narastu do 8 mm.

Simptomi: štete rade odrasli oblici i ličinke na strnim žitaricama. Odrasli oblici izgrizaju list u obliku uskih pruga, za razliku od ličinki koje izgrizaju list u obliku uskih pruga, ali epidermu ostavljaju neoštećenu pa usjev poprimi bijelu boju.

Suzbijanje: agrotehničke mjere - duboka jesenska obrada tla i unos kukuljica dublje u tlo, uravnotežena gnojidba, manja gustoća sklopa, plodored (manji udio zobi u plodoredu kojeg lema najviše preferira u ishrani), izbor otpornih sorti pšenice čija je otpornost morfološki uvjetovana (jača dlakavost, uži raspored žila na listu…); kemijske mjere - primjena insekticida nakon prijeđenih pragova odluke, uporaba insekticida različitog mehanizma djelovanja

Prognoza: zaraza se utvrđuje pregledom usjeva na najmanje četiri mjesta u usjevu: a) pregledaju se sve biljke unutar drvenoga okvira površine jednog m2 ili b) pregled biljaka na jedan metar dužni usjeva i preračunavanje zaraze na broj jedinki po biljci.

Signalizacija: prag odluke za suzbijanje odraslih oblika leme je 25 jedinki/m2, a za suzbijanje ličinki prag odluke ovisi o očekivanom prinosu (prinos viši od 5 t/ha - 2 ličinke/zastavici; prinos 5-6 t/ha - 1,5 ličinka/zastavici, a kod očekivanog prinosa iznad 6 t/ha - 0,5-1 ličinka/zastavici. Ličinke se tretiraju kada je 20-30 % ličinki izašlo iz jaja.

 
 Dokumenti za preuzimanje:
OSJETLJIVOST CRVENOGA ŽITNOGA BALCA NA INSEKTICIDE (2019.)
 
 
AKTIVNE TVARI
 
 GALERIJA SLIKA
 
 
 VIDEO ZAPISI
 
  Štetnici - Sve