Jabučna zelena uš (Aphis pomi)

Opis štetnika: Jabučna zelena lisna uš duljine je 1,5 – 2 mm, žutozelene boje s dugim tamnim sifonima i tamnom kaudom.

Simptomi: Uš osnivačica jabučne zelene uši siše na pupovima, a sve ostale generacije žive na vršnom lišću koje se lagano deformira, ali ne mijenja boju. Zeleni vrhovi izboja iskrivljuju se i zaostaju u rastu.

Dosadašnje spoznaje:
Rezistentnost jabučne zelene uši u Europi utvrđena je na aktivnu tvar pirimikarb na području Srbije, a na području SAD-a rezistentnost je utvrđena na organofosforne insekticide bez navođenja aktivne tvari.

Suzbijanje jabučne zelene lisne uši može se provoditi samo u sklopu integrirane proizvodnje, odnosno integrirane zaštite jabuke (IZJ).
IZJ obuhvaća: A) prevenciju pojave lisnih uši, B) praćenje gustoće populacije lisnih uši (prognoza), C) primjenu insekticida nakon prijeđenog praga odluke (signalizacija) uz obvezno mijenjanje grupe insekticida prema mehanizmu djelovanja, D) praćenje pojave rezistentnih populacija jabučne zelene lisne uši, i E) konzervacijsku metodu biološkog suzbijanja (očuvanje prirodnih neprijatelja).

PREVENTIVNE MJERE: uništavanje alternativnih domaćina (biljke iz rodova Crataegus, Mespilus, Sorbus, Cotoneaster i Chaenomeles), paziti na unos dušičnih gnojiva jer njihove veće količine pogoduju ishrani lisnih uši.

KEMIJSKE MJERE:
 

Prognoza: praćenje pojave provodi se vizualnim pregledom biljaka.

Signalizacija: poslije cvatnje za jabučnu zelenu lisnu uš prag odluke je 8 – 10 kolonija na 100 izbojaka.

 
 Dokumenti za preuzimanje:
OSJETLJIVOST JABUČNE ZELENE I PEPELJASTE LISNE UŠI NA INSEKTICIDE (2019.)
 
 
AKTIVNE TVARI
 
  Štetnici - Sve