REPINA PIPA

Repina pipa (Bothynoderes punctiventris)

Opis štetnika: veličina imaga  5 - 15mm, sive zemljane boje, sa trbušne strane vidljive svjetlije točkice.

Simptomi: odrasle pipe oštećuju šećernu repu u fazi klijanja i nicanja sve do pojave 2 - 4 prava lista. Pipa izgriza kotiledone, prave listove i stabljiku. Hrani se nadzemnim i podzemnim dijelovima biljaka šećerne repe, cikle, špinata te korovima iz porodice štireva, lobode i dvornika.

Suzbijanje: agrotehničke mjere - poštivanje svih agrotehničkih mjera koji potiču ubrzani razvoj mladih biljaka šećerne repe, višegodišnji plodored (5 godina), prostorna izolacija prošlogodišnjih i novo zasijanih polja šećerne repe, rana sjetva, sjetva ruba polja u 25 % gušćem sklopu, kopanje obrambenih jaraka; kemijske mjere - suzbijanje repine pipe insekticidima je često otežano jer je lisna površina u vrijeme tretiranja vrlo mala. Sredstva bi trebala imati izrazito jako želučano djelovanje. Insekticidi se primjenjuju kada brojnost štetnika dosegne kritični broj ili prag odluke.

Prognoza: vizualnim pregledima utvrditi brojnost odrasle repine pipe/m2 u polju šećerne repe i usporediti s kritičnim brojem.

Signalizacija: prag odluke za primjenu insekticida u suzbijanju repine pipe ovisi o fenofazi razvoja šećerne repe. Do formiranja prva dva prava lista prag odluke je 0,1 pipa/m2 (što je 1000 pipa/ha) dok je kritični broj u kasnijim fazama razvoja biljaka (2-4 lista) 0,3 pipe/m2.

 
 Dokumenti za preuzimanje:
OSJETLJIVOST REPINE PIPE NA INSEKTICIDE (2019.)
 
 
AKTIVNE TVARI
 
 GALERIJA SLIKA
 
 
 VIDEO ZAPISI
 
  Štetnici - Sve