KESTENJASTI BRAŠNAR

Kestenjasti brašnar (Tribolium castaneum

Opis štetnika: tijelo odraslog stadija duguljastog oblika, dužine 2,3-4,4 mm. Boja crveno smeđa do tamno kestenjasta. Na pokrilju izražene uzdužne linije, 3 zadnja segmenta ticala izražajno već. Ličinka je žućkasta do crveno smeđe boje, dužine 6-7 mm.

Simptomi: prema štetama koje nastaju prilikom ishrane pripada sekundarnim štetnicima uskladištenih proizvoda, ali ukoliko je vlaga proizvoda povišena mogu biti i primarni. Oštećuje suhi materijal životinjskog i biljnog podrijetla, najčešće žitarice i žitne prerađevine. Kozmopolitski je štetnik.

Suzbijanje: higijenske mjere (čišćenje skladišnog objekta i robe od primjesa), fizikalne i mehaničke mjere (primjena niske i visoke temperature, hermetičko čuvanje proizvoda, primjena modificirane atmosfere, inertna prašiva – dijatomejska zemlja, biološke mjere (primjena predatora i parazita – bakterija, gljivica, drugih insekata), kemijske mjere (primjena insekticida koji imaju dozvolu za tretiranje uskladištenih proizvoda i fumigacija (s fosfinom kao aktivnom tvari).

Prognoza: mjerenje vlage uskladištenog proizvoda (povišenje vlage može ukazivati na prisutnost štetnika), uzorkovanje zrnate robe (1 kg zrnate robe uzetih sa više mjesta rinfuzno uskladištene robe, robe iz vreća, ili robe u protoku), pregled postavljenih mamaca i klopki na površini i u slojevima uskladištene robe), pregled na prisutnost ličinki i odraslog stadija kestenjastog brašnara.

Signalizacija: poduzimanje mjera suzbijanja nakon determinacije kestenjastog brašnara u uzorcima uskladištene robe, uvažavajući redoslijed izbora metoda prema zakonitostima IPM. Stupnjevi zaraze se određuju prema broju nađenih brašnara u uzorku robe od 1 kg (1-5 – vrlo slab napad; 6-10 – slab napad; 11-20 – srednji napad; 21-50 – jak napad; ˃50 – vrlo jak napad).

 
 
AKTIVNE TVARI
 
  Štetnici - Sve