LIMUNDŽIK (2018., 2019., 2021.)

pelinolisni limundžik, obični limundžik, fazanuša, Krausova trava, partizanka (Ambrosia artemisiifolia)

Opis: jednogodišnja širokolisna korovna vrsta iz porodice glavočika (Asteraceae). Stabiljka je uspravna i razgranata s mogućnosti rasta i do 2,5 m visine. Listovi su jajolikog oblika, perasto razdijeljeni te prekriveni dlačicama. Za nicanje joj odgovaraju blago kisela kao i blago lužnata tla. Nicanje ambrozije započinje kad temperatura tla na dubini do 5 cm dosegne 5°C. Kalendarski nicanje započinje u travnju, ipak sporadično se može pojaviti već krajem veljače i početkom ožujka. Niče razvučeno tijekom vegetacije od ranog proljeća pa sve do kraja jeseni. Učestalo zakorovljuje strništa gdje kao heliofilna biljka nakon žetve dobije prostor za razvoj i/ili uslijedi naknadni kasni ponik na strništu. Ambrozija je sposobna klijati i u uvjetima jakog vodnog stresa pri smanjenoj količini dostupne vode u tlu.

Suzbijanje: uglavnom kemijski (herbicidima) i mehanički (međuredna kultivacija, košnja). U poljoprivrednim usjevima suzbijanje ambrozije obavlja se primjenom kemijskih i/ili mehaničkih mjera, za vrijeme trajanja kritičnog razdoblja zakorovljenosti određene poljoprivredne kulture (post-em herbicidima) ili primjenom zemljišnih herbicida nakon sjetve, a prije nicanja kultura (pre-em herbicidima). Na ruderalnim mjestima međutim, često je zabranjena primjena kemijskih mjera pa se suzbijanje ambrozije uglavnom provodi košnjom. Košnju je potrebno provesti dva do tri puta tijekom vegetacije, ali prije formiranja muških cvatova (početak lipnja), početkom kolovoza (kod pojave prvih ženskih cvjetova) te početkom rujna (prije sazrijevanja sjemena).

Mogućnost prognoze:  Ambrozija je prisutna gotovo na svakoj njivi. Kao i za ostale korovne vrste prognozirati zakorovljenost je moguće: analizom banke sjemena, metodom solarizacije, sumiranjem toplinskih jedinica potrebnih za nicanje ambrozije te korištenjem prognoznih modela nicanja (još uvijek nisu dostupni u RH). Za poljoprivredne proizvođače najpraktičnija je solarizacija odnosno pokrivanje manjeg dijela poljoprivredne površine PVC folijom s ciljem povećanja temperatura odnosno poticanja nicanja korova. Na ovaj način dobije se informacija o korovnoj flori na njivi i očekivanoj zakorovljenosti u tekućoj godini (prije nego korovi poniknu u usjevu). Ovo je praktično rješenje za poljoprivrednike da i prije sjetve saznaju koje korove mogu očekivati u polju i tome prilagode mjere suzbijanja.

 
 
AKTIVNE TVARI
 
  Korov - Sve