KOŠTAN (2021.)

Kostrva, kostrava, proso brkato, korovsko proso, veli muhić, veliki muhar, kokonožac, konopljena trava, svrakanj (Echinochloa crus-galli)

Opis: jednogodišnja uskolisna korovna vrsta. Kao i sve vrste iz porodice Poaceae, koštan razvija čupav korijen čija se glavnina nalazi u oraničnom sloju tla zbog čega je naglašena kompeticija za vodom i hranivima. Koštan pripada u termofilne korovne vrste koje za klijanje zahtijevaju više temperature. Za područje kontinentalne Hrvatske utvrđen je biološki minimum od 10,8 °C. Nicanje koštana tijekom vegetacije traje dugo, čak i nekoliko mjeseci. Koštan može rasti na različitim tipovima tala, od pjeskovitih, glinenih do srednje teških tala, iako mu za rast najviše odgovaraju ilovasta, plodna i vlažna tla. Sjeme koštana u tlu može zadržati klijavost i do 10 godina nakon dozrijevanja. Broj sjemenki po biljci koštana kreće se od 200 do 10 000 s prosječnom masom 1000 sjemenki  oko 2,5 g.

Suzbijanje: uglavnom herbicidima (inhibitori ACCase: ariloksifenkoskipropionati i cikloheksadinoni, inhibitori ALS-a: sulfonilureja, imidazolinoni i triazolopirimidini te inhibitorima diobe stanice: kloracetamidi i dinitroanilini) i međurednom kultivacijom. Uvijek voditi računa o pravovremenom suzbijanju i sprečavanju osjemenjivanja koštana.

Mogućnost prognoze:  koštan je prisutan gotovo na svakoj njivi. Kao i za ostale korovne vrste prognozirati zakorovljenosti je moguće: analizom banke sjemena, metodom solarizacije, sumiranjem toplinskih jedinica potrebnih za nicanje koštana te korištenjem prognoznih modela nicanja (još uvijek nisu dostupni u RH). Za poljoprivredne proizvođače najpraktičnija je solarizacija odnosno pokrivanje manjeg dijela poljoprivredne površine PVC folijom s ciljem povećanja temperatura odnosno poticanja nicanja korova. Na ovaj način dobije se informacija o korovnoj flori na njivi i očekivanoj zakorovljenosti u tekućoj godini (prije nego korovi poniknu u usjevu). Ovo je praktično rješenje za poljoprivrednike da i prije sjetve saznaju koje korove mogu očekivati u polju i tome prilagode mjere suzbijanja.

 
 
AKTIVNE TVARI
 
 GALERIJA SLIKA
 
 
  Korov - Sve